שעור מס' 1

 • פתיחה
 • רקע על הגישור
 • משא ומתן

שעור מס' 2

 • משא ומתן – המשך
 • קונפליקט
 • קשת ADR – אלטרנטיבות ליישוב סכסוכים

שעור מס' 3

 • מהו גישור?
 • הצגת מודל הגישור
 • לימוד שלבי המודל – שלב ההכנה ושלב הפתיחה

שעור מס' 4

 • לימוד שלבי המודל – שלב הצגת הסכסוך
 • סוגי פגישות בגישור

שעור מס' 5

 • הקשבה ותקשורת בגישור

שעור מס' 6

 • לימוד שלבי הגישור – חשיפת נושאים ואינטרסים

שעור מס' 7

 • לימוד שלבי הגישור – חשיפת נושאים ואינטרסים (המשך)
 • סוגיות בגישור (נושאי רוחב)
  • פערי כוחות בגישור
  • המגשר ועו"ד של הצדדים
  • מודל הגישור בשניים
  • חוות דעת מומחים בגישור
  • גישור וולנטרי/הסכמי/מנדטורי
  • דרכים לסיום הליך הגישור

שעור מס' 8

 • לימוד שלבי הגישור – יצירת אופציות

שעור מס' 9

 • אתיקה מקצועית
 • המגשר

שעור מס' 10

 • לימוד שלבי הגישור  – עריכת הסכם גישור
 • סיכום הקורס
לחץ כאן להרשמה